PORADNA MUDR. ALENY HAMPLOVÉ

Jelikož se na mne obrací stále více lidí, kteří by chtěli poradit ohledně svého zdravotního stavu trochu jinak než prostředky současné vědecké medicíny, rozhodla jsem se založit tuto poradnu.

V mé ordinaci vnitřního lékařství, kterou mám v Olomouci na Poliklinice Agel prostě na celostní léčebný přístup nemám čas. Pacientů je mnoho, ordinace je zahlcená a já jsem schopna pomoci opravdu jen standardními medicínskými postupy z oboru vnitřního lékařství. Na vysvětlování dalších metod, psychosomatický rozbor klienta či fytoterapii není vůbec žádný prostor. Proto jsem zkrátila svůj pracovní úvazek na poliklinice a založila tuto poradnu.

Co můžete v mé poradně očekávat?

Práce na několika rovinách

Při léčbě chorob a jejich prevenci je potřeba pracovat na několika rovinách zárověň. Nestačí například užívat jen léčivé rostliny nebo pouze změnit stravu apod. Často musíme zkombinovat několik metod, abychom se dostali k pozitivní změně. Základem je aktivní přístup klienta, který bude uvedená doporučení sám doma vykonávat. 

Rozbor životní situace

Formou detailního pohovoru s vámi rozeberu vaši současnou nepříznivou zdravotní situaci. Pokusíme se spolu najít spouštěcí faktor, chyby ve vašem chování, životním stylu, stravě, vztazích či práci, které vedly ke vzniku nemoci. Na těchto aspektech ale budete muset aktivně zapracovat sami a to razantní změnou.

Dotazník

Jaké psychosomatické aspekty vedly ke vzniku vaší choroby si zkusíte zanalyzovat doma sami ještě před mou návštěvou vyplněním dotazníku, který vám předem zašlu a který pak spolu rozebereme.

Používané metody:

(=terapie léčivými rostlinami) S léčbou rostlinami a medicinálními houbami mám letité zkušenosti a vídám často až překvapující výsledky i u chorob, nad kterými již lékaři zlomili hůl. Přesto předesílám, že ani léčivé rostliny a houby nejsou všelék. Jelikož mohou léčivé rostliny interferovat s některými farmaceutickými léky, potřebuji předem vědět, s kterými chorobami se dlouhodobě léčíte a jaké léky berete. 

Autopatie je nová metoda, jejíž principy byly ale v historii již využívány zejména u buddhistických mnichů. Působí na organismus stimulací jemných energií, nazývaných v homeopatii vitální síla, v čínské tradiční medicíně čchi a v indické tradici prána. Je mimořádně účinná zejména při léčbě chronických, obvyklými metodami nevyléčitelných, dlouhodobých potíží. Jedná se o použití tělesné informace léčené osoby pocházející ze sliny, dechu, prány a někdy i stolice, kterou ve speciální autopatické lahvičce ředěním vodou bez chloru homeopaticky upravíte. Metoda je založena na principech homeopatie – substance se ředí a čím větší ředění, tím se jde více do hloubky. Pokud se jedná o infekce, preparát se ještě pomocí speciálního zapalovače povaří. K jejímu praktikování je potřeba zakoupit speciální autopatickou lahvičku, mít zdroj vody bez chloru – ze studny, filtrované či balené pramenité vody a na povaření speciální zapalovač o vysoké výhřevnosti. Autopatický preparát si pak dle návodu každý připravuje doma sám. Životnost autopatické lahvičky je 3 měsíce. Princip autopatie vám bude vysvětlen, dostanete přesný návod jak doma postupovat a v poradně je také možné si  autopatickou lahvičku zakoupit. Já sama autopatii využívám již 10 let. Více na www.autopatie.cz

…je velmi stará léčebně preventivní metoda. Každou část lidského organismu lze ovlivňovat tlakem na různě velké plošky či body umístěné na plosce nohy, prstech, nártech a v okolí kotníků či jinde na těle. Tlakem nebo hlazením těchto reflexních plošek můžeme cíleně léčit příslušný orgán nebo část těla. Reflexní terapií dokážeme jednak stimulovat, pokud orgán pracuje nedostatečně a potřebuje dodat energii, nebo naopak uklidnit, je-li ve stavu akutního zánětu nebo bolesti. Tuto metodu lze používat i diagnosticky, ke zjištění slabého místa v těle, které pak můžeme terapeuticky ovlivňovat. Kromě preventivní funkce pomáhá řešit akutní i chronické problémy, lze ji využít jako doplněk jiné léčby nebo k urychlení rekonvalescence. Nejedná se o akupresuru, jak je to někdy nesprávně prezentováno. Této metodě se velmi dopodrobna věnoval a v České republice ji zavedl Ing. Jiří Janča. Na jeho práci pak navázali manželé Patakyovi, kteří  metodu více zpřístupnili široké veřejnosti. I mne tato metoda velmi zaujala a začala jsem ji s úspěchem používat. Podle mého zvážení Vám bude v poradně provedena reflexní diagnostika a na základě nálezů Vám bude doporučena domácí samoléčba v podobě mačkání reflexních bodů. Dostanete nákres lokalizace bodů na kresbě chodidla a navíc Vám bude bod označen fixem na kůži přímo na noze.  Nejlepší reflexní terapie je bosá chůze venku.

Emotional Freedom Technique neboli Technika emoční svobody je postavena na teorii, že negativní emoce jsou způsobeny poruchou v energetickém poli těla (nebo ji naopak vyvolávají). Pomocí lehkého ťukání na akupunkturní  body (výstupy jednotlivých meridiánů) při současné koncentraci na své pocity dochází ke změnám v energetickém systému a k jeho navrácení zpět do stavu rovnováhy. Během procedury se pronáší afirmace „mám se rád(a) a přijímám se takový (taková) jaký jsem (jaká jsem).”

Je možné, že Vám doporučím laboratorní vyšetření či jiné vyšetřovací  metody jako je rentgen, ultrazvuk, CT či MR, popřípadě i endoskopické metody. Jelikož ale moje práce v poradně není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, bude nutné si tato vyšetření nechat zrealizovat svým lékařem. Pokud by to bylo nezbytně nutné, objednat si Vás mohu i do mé ordinace na Poliklinice Agel. Objednací doba ale může být velmi dlouhá. Tato vyšetření jsou často nutná, protože pouhým rozhovorem či fyzikálním vyšetřením nemohu zjistit, zda například nemáte hypofunkci štítné žlázy, nedostatek červených krvinek, žaludeční vřed či vám nedejbože v těle nebují zhoubný nádor apod.. Na některé neduhy je prostě alternativní medicína krátká a je potřeba použít farmakoterapii, invazivní či jiné postupy. Některé choroby je také nutno řešit klasickou medicínou bez prodlení.

…je v poslední době opomíjená a podceňovaná možnost prevence a léčby mnohých chorob. Podle mého zvážení vám budou případně doporučeny vitamíny, minerály či minerální vody.

Jedním ze základů terapie budou doporučení vedoucí k úpravě vašeho mikrobiomu.

Někdy doporučuji i vodoléčebné procedury podle Priessnitze a Kneippa.

Nejsem výživový poradce, ale sama trpím celiakií a mám proto bohaté zkušenosti s touto chorobou a s dalšími potravinovými intolerancemi.

(Které z nich vybereme, bude záviset na našem rozhovoru, rozboru Vaší situace a domluvě.)

  • Na konci vyšetření a rozhovoru Vám vytisknu písemný souhrn doporučených metod. Pokud bychom to nestihli, rozbor pošlu emailem.
  • Některé choroby, například různé maligní onkologické nemoci v terminálním stadiu již někdy bohužel nelze nasměrovat směrem k úzdravě, uvedené metody ale mohou například zlepšit kvalitu zbývajícího života.
  • V případě některých závažných chorob je terapie konvenčními metodami současné moderní medicíny nutná. Nelze si myslet, že nad chorobou zvítězíme jen alternativními postupy. Platí to zejména pro onkologické diagnózy či jiné choroby.
  • Při terapii metodami celostní medicíny nelze zejména u chronických chorob očekávat pozitivní výsledek ihned, často je to běh na dlouhou trať.
  • Zda dojde či nedojde k úzdravě při použití uvedených metod Vám nejsem schopna garantovat. Záleží to na mnoha aspektech a to hlavně na Vás a Vašem přístupu k životu. Za případné neúspěchy nenesu žádnou zodpovědnost.

Co vše musíte udělat před návštěvou?

  • Objednat se v objednávkovém systému – viz níže.
  • Pokud se jedná o vstupní vyšetření, zvažte, jak složitý váš problém je a kolik času na jeho rozbor bude potřeba. Někdy je vhodnější zablokovat si dva časové  termíny za sebou. Budu se vám pak věnovat dvě hodiny vcelku. 
  • Při vstupním vyšetření vyplnit dotazník jehož součástí je stručný popis vašich potíží, které budete chtít řešit, dotazy na stravu, životní okolnosti onemocnění, váš životní styl apod.  V dotazníku se také budu ptát na možné psychosomatické aspekty vašeho neduhu. Usnadní mi to rozhodovací proces, jakým směrem postupovat. Veškeré citlivé informace uchovávám podle zásad ochrany osobních údajů na podkladě GDPR  a na podkladě lékařského slibu.  Více také viz ochranu osobních údajů. Pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete chtít dotazník vyplňovat, není to podmínkou, jen mi dejte předem vědět.  Dotazník je dlouhý a podrobný a týká se citlivých údajů. Je potřeba si na jeho vyplňování vyhradit čas a klid. Vyplňte jej prosím zavčas. Pokud jej například vyplníte v noci před vaší návštěvou, již jej nestihnu prostudovat.  Adresa umístění dotazníku Vám přijde samostatným emailem.
  • K vyšetření budu potřebovat veškeré Vaše dostupné lékařské zprávy, výsledky laboratorních a jiných vyšetření a seznam léků, které berete. Musím vědět jaká vyšetření a s jakým nálezem jste podstoupili, aby bylo jasné, co dělat dál a na co se v terapii zaměřit. Některé léky také mohou interferovat s fytoterapií. Pokud jste ještě lékařem klasické medicíny vyšetření nebyli, je to více než vhodné.

Pravidla

1. Tato péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a je nutné si ji tedy zaplatit.

2. První vyšetření bude většinou diagnostické, kdy si stanovíme příčiny Vašeho problému a zahájíme již některou z terapií. Nezřídka bude potřeba ještě další návštěva, během které rozvineme některé terapeutické postupy. Zvažte, zda na rozbor vašeho problému nebude lepší delší časový úsek. V tomto případě si zablokujte dva termíny po sobě. 

3. Na vyšetření prosím přijďte až v daný čas. Před poradnou není čekárna. 

4. Termín vyšetření je možné zrušit minimálně 2 pracovní dny předem. Pokud tak neučiníte, případně se na daný termín bez omluvy nedostavíte, bude požadován storno polatek 500 Kč.  Klientů, kteří usilují o vyšetření je totiž více a na tento termín mohl být objednaný někdo jiný.  A navíc – fungování poradny je závislé na platbách od klientů, není tedy fér na objednaný termín bez omluvy nepřijít. 

(Ještě vysvětlení, proč zpoplatňuji emailové konzultace. Vůbec to není proto, že bych chtěla vydělávat na neštěstí druhých, jak by si mohl někdo myslet. Po spuštění mých webových stránek v minulosti  mi neustále chodily nejrůznější zprávy s žádostí o radu při zdravotních potížích. Zprvu jsem se snažila poctivě odpovídat na každou jednotlivou žádost. Zabralo mi to vždy spousty času, v emailu jsem se snažila vylíčit možnosti léčby a leckdy jsem sestavila bylinnou či jinou terapeutickou kúru. Často jsem žádala o zpětnou vazbu. Téměř nikdo mi ani nepoděkoval, natož aby se ozval s výsledkem svého snažení. Emailů postupem času narůstalo a já jsem byla zahlcena. Přestávala jsem stíhat a odpovídat na ně. V dnešní době na ně již nereaguji. Musela jsem si tedy stanovit jistá pravidla.)

Ceník

Vyšetření či terapie trvající 60 minut – 1100 Kč

Krátká telefonická konzultace do 15 minut – 300 Kč (Doba telefonických konzultací  je vždy po poradně ve vypsaných termínech v úterý od 13.00 do 14.00 hodin.)

Emailové konzultace – 500 Kč. (Pro klienty poradny je samozřejmě emailová konzultace zdarma.)

Autopatická lahvička – 870 Kč (Lahvička vydrží na 3 měsíce, pak je potřeba pořídit si novou.)

Objednávkový kalendář

Bezpečnostní kód:
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Objednat

Kde se poradna nachází?

Poradna je umístěna v ateliéru Petrart, v budově MEI Property Services, s.r.o., na adrese Hálkova 2, Olomouc,  4. patro (na křižovatce přes cestu naproti supermarketu Albert). Vše je v blízkosti Hlavního nádraží Olomouc (dobrá dostupnost vlakem). 

Případné informace Vám podám emailem: alenka.hamplova@seznam.cz

nebo na telefonním čísle 775 236 878

 

Certifikáty a diplomy